miércoles, 20 de abril de 2011

EMEBD con la UOC

El miércoles 27 de abril daré una charla, como representante de EMBED, en la "1a Setmana de Cinema Obert a la UOC" (Universitat Oberta de Catalunya).